Als de planningssoftware in gebruik is genomen, kan uw organisatie behoefte blijven houden aan support. Naarmate de gebruikers meer vertrouwd zijn, komen er vaak ideeën voor nieuwe toepassingen of zijn er vragen van gebruikers over hoe zij alle mogelijkheden nog slimmer en efficiënter kunnen inzetten. SoLa Software Support levert deze support.

Omdat de culturele wereld voortdurend in beweging is, veranderen ook de eisen die aan het systeem gesteld worden. In overleg met uw organisatie kan de software worden aangepast aan deze veranderingen zodat de behoefte aan informatie ook in de nieuwe situatie afgedekt wordt. SoLa Software Support denkt actief met uw organisatie mee hoe de veranderingen het best kunnen worden gerealiseerd en stuurt de omzetting richting de leverancier aan.