Planningssoftware raakt vaak alle processen van de orkestorganisatie. SoLa Software Support denkt met de organisatie mee als er uitwisseling van gegevens met andere applicaties zoals websites of koppelingen met andere systemen gerealiseerd moeten worden. Omdat deze trajecten complex zijn, kan samen eerst gekeken worden naar technische aspecten, de organisatorische en financiële impact voor de organisatie. Op basis hiervan is het mogelijk om een goede kosten baten afweging te maken.

De orkestenwereld is voortdurend in beweging en heeft te maken met veranderende eisen van de overheid en nieuwe wet- en regelgeving (cao). Doordat alle organisaties hiermee te maken krijgen, kan SoLa Software Support breed kijken en een centrale rol spelen bij omzetting van de veranderingen in de software. Het orkest krijgt advies welke oplossingen mogelijk en al gerealiseerd zijn. Op die manier kan er makkelijker uitgezocht worden welke oplossing in de eigen, individuele situatie het best aansluit.

SoLa Software Support biedt culturele organisaties ook ondersteuning bij het selecteren van nieuwe software.