Bij ensembles zoals André Rieu Productions is de basisvraag hetzelfde – planning centraal ter beschikking stellen op een duidelijke, inzichtelijke manier –  maar is het proces toch wezenlijk anders ingericht dan bij een klassiek orkest. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van het systeem. Andere informatiebehoefte ontstaat bijvoorbeeld omdat het repertoire bezettingen heeft met veel wisselingen. Het kan ook zijn dat de staf van musici kleiner is of dat een vaste kern helemaal afwezig is en iedereen per productie moet worden ingehuurd.

Een orkest dat het merendeel van de tijd elders in de wereld bezig is, vraagt maximaal inzicht in het plannen omtrent de tournees. Als elke productie anders samengesteld is, dan moet het systeem op elk moment duidelijk  inzicht kunnen geven in de voortgang van het productieproces en de invulling van de bezetting kunnen bewaken.

Samen met de organisatie zorgt SoLa Software Support ervoor dat het systeem bij het afwijkende proces past en het de bewaking en controle zo goed mogelijk ondersteunt.