SoLa Software Support begeleidt alle aspecten van de implementatie van planningssoftware bij orkesten en ensembles zoals:

  • Analyse situatie orkest/ensemble
  • Dataconversies
  • Trainingen
  • Ontwikkeling maatwerktoepassingen
  • Testen maatwerk en conversies
  • Kick-off en Evaluatie

Analyse situatie orkest/ensemble

Een goed startpunt is om samen met uw organisatie het nut en de noodzaak van het gebruik van de nieuwe software af te wegen. Samen wordt hiervoor naar de huidige werkwijze gekeken, welke verbeteringen het nieuwe pakket moet brengen en welke knelpunten of problemen moeten worden opgelost. Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk dat alle betrokkenen de voordelen inzien van het gebruik van de nieuwe software. Het implementatietraject vraagt van een organisatie immers veel inzet in tijd en geld. Zodra duidelijk is dat er voldoende te winnen valt, kan er worden doorgegaan met de vervolgstappen.

Dataconversie

Bestaan er in uw organisatie nog bruikbare oude gegevensbestanden, dan kan het handig zijn om deze gegevens automatisch over te zetten in de nieuwe planningssoftware (om onnodig invoerwerk te voorkomen). SoLa Software Support helpt uw organisatie te beslissen of

  • de kwaliteit van de data voldoende is (actueel, relevant, niet vervuild),
  • de kosten voor de dataovername opwegen tegen de baten (bestand moet groot genoeg zijn en goed van kwaliteit) en
  • het technisch mogelijk is om de data over te nemen.

Als een conversie nuttig blijkt te zijn, dan maakt SoLa Software Support een technische specificatie voor de omzetting. Zodra het conversieprogramma is ontwikkeld, wordt de overname zorgvuldig getest en bijgesteld totdat de data zonder fouten geplaatst kan worden in het nieuwe planningssysteem.

Trainingen

Uit de analyse wordt duidelijk welke delen van de software worden geïmplementeerd en welke gebruikerstrainingen nodig zullen zijn. Trainingen kunnen zowel klassikaal als individueel worden gegeven. Het is mogelijk om eerst met een klassikale basistraining te beginnen en daarna de hoofdgebruikers op de functie toegespitste individuele trainingen te geven. Dit wordt in overleg met uw organisatie bepaald en afgestemd op de actuele situatie van het orkest/het ensemble.

Ontwikkeling maatwerktoepassingen

Als er binnen uw organisatie ‘reports’ gebruikt worden met een beproefde lay-out en functie (bijv. informatie aan externe partijen, dienstlijsten, jaarlijsten, contracten), dan is het van belang om deze ook in het nieuwe systeem ter beschikking te hebben. Dit soort ‘reports’ kunnen op maat worden gebouwd. Sola Software Support zorgt voor de specificaties en test na oplevering het resultaat.

Mocht de standaard-functionaliteit niet alle behoeftes van de organisatie afdekken, dan kan dit worden opgevangen door het ontwikkelen van extra bewerkingsfuncties en aanvullende programma’s, die op maat worden gemaakt .

Testen maatwerk en conversies

Zodra het systeem gevuld wordt met data kunnen alle maatwerktoepassingen worden getest en zolang bijgewerkt totdat alles perfect werkt. SoLa Software Support verzorgt deze testen.

Kick-off en evaluatie

Zodra alle bestanden geconverteerd zijn, de gebruikers getraind en het nodige maatwerk opgeleverd is, dan kan de software definitief in gebruik worden genomen. Als de gebruikers vertrouwd zijn geraakt en alles “draait”, is het verstandig om samen met uw organisatie te evalueren wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden.