Bij een organisatie met meerdere orkesten is het extra belangrijk om één centrale plek te creëren voor alle gebruikers, waarop altijd de meest actuele stand van de informatie ter beschikking is. Vanuit deze bron worden de gegevens voor alle denkbare output onbeperkt (her)gebruikt. Omdat er meerdere orkesten/ensembles zijn, is het delen van informatie complex. Er moet bijvoorbeeld uitgezocht worden of de informatie in een “cliënt” ondergebracht kan worden of dat elk orkest zijn eigen separate toegang moet krijgen, welke informatie gedeeld moet worden en welke alleen per ensemble relevant is.

Het is een uitdaging om de gegevens voor meerdere orkesten tegelijk overzichtelijk op het scherm te presenteren en toetsing op diverse cao-bepalingen mogelijk te maken. Dit stelt extra eisen aan de inrichting van het systeem en maakt een deugdelijke opzet noodzakelijk. Samen met de organisatie zorgt SoLa Software Support dat deze opzet er komt.